Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pravěké
Článek
    Jaskyňa Vlčia Diera vo Vlčom dole pri Omastinej a jej praveké osídlenie
    Niva a pravěké osídlení
    Ochrana archeologických památek po pravěké a středověké těžbě nerostných surovin v Čechách
    Pravěké hornictví na území České republiky
    Přírodní poměry na pravěké lokalitě "Anděl Park" v Praze na Smíchově
    Současné znalosti o pravěké těžbě surovin na území České republiky
    Současné znalosti o pravěké těžbě surovin na území České republiky
    Výzkum ve Španí Dolině-Piescích a problémy pravěké těžby mědi na Slovensku