Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Praxe
Monografie
    Hydrogeochémia 04 - teorie a praxe v hydrogeologikcých aplikacích
Článek
    Aplikace rekultivačního výzkumu do praxe - možnost uplatnění spontánní sukcese
    Biochemický rozklad alifatických chlorovaných uhlovodíků - zkušenosti z praxe
    Fyzikální analýza interakce vodního paprsku vysoké energie s materiálem - nástroj pro řešení problémů technické praxe
    Karotážní korelační schéma hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a důlně geologická praxe
    Mapa maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace (C) na produkčních blocích ČR jako nástroj pro dodržování zásad správné zemědělské praxe
    Nitrátová směrnice z pohledu zemědělské praxe
    Pracoviště elektronové mikroskopie a mikroanalýzy: vytváření společných pracovišť - cesta k integraci výzkumu, výuky a praxe
    Pracoviště elektronové mikroskopie a mikroanalýzy: vytváření společných pracovišť - cesta k integraci výzkumu, výuky a praxe
    Právo životního prostředí - teorie a praxe
    Současná světová praxe zveřejňování údajů o zdrojích a zásobách nerostných surovin
    Vertikální stratifikace chlorovaných uhlovodíků - zkušenosti z praxe