Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Praxi
Monografie
    Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi, 8.-9.10.2008, Žďár nad Sázavou
    Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi II, Žďár nad Sázavou 7.-8.10.2009
    Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi V
    Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VI
    Pár slov o evidenci jeskyní České republiky v praxi
    Referáty přednesené na konferenci "Aplikace teoretických poznatků a nových metod v ochranářské praxi"
Článek
    25 let problematiky starých důlních děl v praxi a legislativním procesu (1988-2013)
    Aplikace studia zemětřesení v Československu v praxi
    Černobílé letecké panchromatické snímky a jejich využití v geologické praxi
    Digitalizace grafických podkladů a využití v geologicko-geofyzikální praxi
    Dlouhodobý výzkum šumavských jezer- výstupy pro lesnickou praxi
    Drahé kameny v technické praxi
    Drahé kameny v technické praxi
    Experimentální ověření možností využití geopolymerních pojiv v praxi
    Geologické mapy a jejich použití ve školní praxi
    Historie a perspektiva využití dobšinského serpentinitu ve stavební praxi
    Jednotky dozimetrie ionizujícího záření v praxi
    Klastry osobních počítačů ve výpočetní praxi
    Kotvy ze syntetických materiálů v tunelářské praxi
    Kvalitatívne vlastnosti a prognózy ílovcov flyša na severovýchodnom Slovensku pre využitie v keramickej praxi
    Možnosti uplatnění kolmatátorů v hydrogeologické praxi
    Nové trendy uplatnění geochemie v praxi
    Problémy efektivní aplikace geomechaniky v hornické a inženýrské praxi
    Současný stav procesů separace fází v praxi uranových úpraven ve světě
    Travertíny v stavebnej praxi
    Vědeckotechnická konference Věda v praxi - likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři 1993-2008
    Výpal v prostředí vodní páry a jeho aplikace v praxi
    Využití výpočetní techniky v hydrogeologické praxi v SHR
    Využití výsledků výzkumu hlubinné geologické stavby v geologické praxi
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 1. část
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 2. část
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 3. část
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 4. část
    Význam geofyzikálního monitoringu v geotechnické praxi
    Význam mineralogicko-petrografické analýzy v geotechnické praxi
    Význam výzkumu hlubinné stavby v geologické praxi