Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Praze-Troji
Článek
    Geologická a inženýrskogeologická dokumentace dvou významných staveb na území Pražské botanické zahrady v Praze-Troji (12-24 Praha)
    Modelování proudění podzemní vody v linii protipovodňových prvků v Praze-Troji
    Rekrystalované ordovické smolky a perlity v Praze-Troji (12-24 Praha)
    Sulfidická mineralizace v proterozoických horninách v Praze-Troji
    Sulfidická mineralizace v proterozoických horninách v Praze-Troji