Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Predtriasových
Článek
    Geologicko-tektonické pomery predtriasových útvarov Povážského Inovca a kryštalinika Kráľovej hole