Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Prekotná
Článek
    Olistostrómové telesá a prekotná sedimentácia v horninových sekvenciách vrtu BRU-1 (brusnícka antiklinála, Rimavská kotlina)