Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Priehrada
Článek
    Priehrada Gabčíkovo a kvalita podzemných vod