Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Primárních
Článek
    Analýza 3D modelu pro stanovení primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve s ohledem na řešení pomocí MKP
    Ekonomika primárních zdrojů stříbra
    Geochemické aspekty přeměny primárních minerálů na zlatohorských ložiscích
    Hnědé uhlí jako strategická surovina v primárních zdrojích výroby elektrické energie v ČR
    Měření primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve metodou hydroporušování stěn vrtu
    Modelování rozvodnice a primárních terénních charakteristik na experimentálním povodí Modrava 2
    Příspěvek k chemismu primárních kaplcitů v moravských jeskyních
    Zonálnost rud a primárních aureol sulfidických rud ložiska Staré Ransko