Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Procesov
Monografie
    Bioklimatologické pracovné dni 2001: Extrémy prostredia (počasia) - limitujúce faktory bioklimatologických procesov
    Časovo-priestorové aspekty tranformačných procesov v Českej republike a v Slovenskej republike
    Časovo-priestorové aspekty transformačných procesov v Českej republike a v Slovenskej republike
    Geochémia geologických procesov a životného prostredia
    Rezultaty izučenija glubinovo večestva i fizičeskich procesov v razreze Kolskoj sverglubokoj skvažiny do glubiny 12261 m
Článek
    Analýza procesov tvorby a metamorfózy chemizmu infiltrovaných vod z Dunaja
    Detekcia zrážkových erózno-akumulačných procesov na základe stanovenia obsahu izotopov Cs-137 v pódnom profile
    Dynamika hydrologických procesov v ťažkých podach Východoslovenskej nížiny
    Genetické problémy granitoidov : nové údaje datovania granitoidov a geologických procesov v oblasti západných Karpát, problém alpínskej progresívnej metamorfózy
    Princíp etapovitosti mineralizačných procesov stredoslovenských vulkanitov
    Problematika variských tektonických procesov v kryštaliniku tatrika a veporika
    Rozvoj technologických procesov rúd v aplikácii projektovej činnosti Rudného projektu Košice
    Smery výskumu súčasných exogénnych reliéfotvornych procesov na Slovensku a pokus o ich klasifikáciu
    Stopové prvky v ílových mineráloch ako indikátory geologických procesov v sedimentoch permu severného gemerika
    Úloha jednotlivých reliéfotvorných procesov pri formovaní reliéfu juhozápadnej časti Nordenskiöld land na Špicbergoch
    Vzťah geologického vývoja, ložiskotvorných procesov a prognózneho hodnotenia zdrojov nerastných surovín gemerika