Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Profilování
Článek
    Seismické profilování ve střední Evropě a jeho přínos ke studiu litosféry
    Využití kombinovaného profilování při detekci zlomových linií na Šumavě