Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Progeny
Článek
    Field alpha-spectroscopy of radon (Rn-222) and actinon (Rn-219) progeny in soil gas: Locating a radon source
    Radon source determination by means of radon isotopes progeny measurement