Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Prognóz
Monografie
    Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 02-222 Jiříkov
    Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 list 02-212 Horní Poustevna
    Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 list 02-221 Šluknov
    Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 list 02-223 Mikulášovice
    Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 list 02-242 Dolní Podluží
    Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 list 12-143 Rakovník
Článek
    Aplikace výsledků geotektonické analýzy pro formulaci ložiskových prognóz na příkladu Rosicko-Oslavanské pánve
    Hydrogeologická kritéria prognóz ropoplynonosnosti v oblasti JV svahů Českého masívu
    Mapy prognóz vývoja svahových porúch medzi Hlohovcom a Sereďou
    Matematické zpracování prognóz zlata v Českém masívu
    Metodika stanovovania prognóz nerastných surovín s aplikáciou na východoslovenské neovulkanity
    Nové poznatky z ověřování prognóz rudních struktur ložiska Zlaté Hory-západ
    Problematika hydrogeologických prognóz na ložisku Frenštát
    Skončil státní úkol "Výzkum prognóz rudonosných geologických formací ČSR"
    Vykročme cestou Karla IV., Otce vlasti, z rozcestí prognóz
    Výsledky ověřování prognóz v kutnohorském revíru
    Výzkum prognóz rudních ložisek Jeseníků a přilehlých oblastí
    Zajištění prognóz zlatých a wolframových rud