Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Prognóza
Monografie
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Prognóza nerostných surovin
    Hornicko-ekologické zhodnocení zlatohorského rudního revíru po ukončení těžby a úpravy rud a prognóza jeho dalšího vývoje - závěrečná zpráva
    Ložisko Rožná - poddolování obce Dolní Rožínka. Vyhodnocení vývoje k 31.12.2008, prognóza vývoje pohybu povrchu na stav k 31. 12. 2015 - obec Dolní Rožínka
    Sociální prostředí v oblasti vlivu energetické soustavy Dukovany-Dalešice. Vývoj názorové hladiny obyvatelstva a prognóza sociálního rozvoje
Článek
    Informacionnaja technologija sistemy GEO dlja prognoza Mmax zemletrjasenij (Informative technology of the GEO system for a prediction of the Mmax of earthquakes)
    Ložisková prognóza střední části provincie Wollega, soc. Etiopie
    Matematické modelování poklesů povrchu vlivem dobývání na ložisku Rožná a jejich prognóza
    Matematické modelování poklesů povrchu vlivem dobývání na ložisku Rožná a jejich prognóza
    Model'naja sistema petrochimičeskich i metallogeničeskich trendov granitoidov kak osnova prognoza mestoroždenij Sn, Li, Ta, Nb, W, Mo, Cu
    Orientačná prognóza vplyvu jednorázového znečistenia na kvalitu podzemnej vody
    Prognóza akosti vody rieky Moravy po výstavbe vodného diela Wolfsthal-Bratislava
    Prognóza geotermického gradientu a teplot hornin v programovém prostředí SCILAB
    Prognóza množství a jakosti podzemní vody jímané v blízkosti řeky
    Prognóza obnovení přírodního hydrologického režimu termy Pravřídla v Teplicích po zastavení čerpání z Obřího pramene na Duchcovsku
    Prognóza plynodajnosti dobývacího prostoru ložiska Slaný
    Prognóza příkontaktních greisenových ložisek cínu ve Slavkovském lese
    Prognóza rozvoje revíru Hnědouhelných dolů a briketáren Sokolov do vyuhlení
    Prognóza rozvoje těžeb Severočeského hnědouhelného revíru do vyuhlení zásob
    Prognóza snížení hladiny podzemní vody na úpatí Krušných hor postupem povrchové těžby uhlí - matematický model AQUIFEM 1
    Prognóza uhelných zásob produktivního karbonu na Příborsku v hloubce 1000 až 1500 m
    Prognóza vplyvu ťažby uhlia v handlovskom ložisku na stabilitu svahov Vtáčnika
    Prognóza vývoje techniky geologického průzkumu
    Prognóza vývoje zdrojů odpadů neželezných kovů v ČSSR v období 1990-2005
    Prognóza zemědělských bentonitů na jižní Moravě
    Prognóza zmien hydrologického režimu opusteného koryta Dunaja počas uvádzania VD Gabčíkovo do prevádzky
    Skalní řícení u Hřenska a jeho prognóza
    Surovinová prognóza ČSSR se zaměřením na odpady a druhotné zdroje
    Vodní dílo Žermanice - prognóza vývoje chování přehradních bloků
    Vývoj názorové hladiny obyvatelstva a prognóza sociálníhorozvoje v oblasti vlivu energetické soustavy Dukovany-Dalešice