Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Prognózních
Monografie
    Mapa ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin 1 : 25 000 list 13 -132 Lysá nad Labem
    Mapa ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin 1 : 25 000 list 13-113 Sojovice
    Mapa ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin 1 : 25 000 list 13-141 Nymburk
    Mapa prognózních oblastí listu Chapernal 1:50 000, Kostarika
    Mapa prognózních oblastí listu Juntas, 1:50 000, Kostarika
    Mapa prognózních oblastí listu Miramar 1:50 000, Kostarika
Článek
    Hodnocení prognózních hořlavých a olejonosných břidlic
    Klasifikace zásob ložisek, perspektivních a prognózních zdrojů nafty a zemního plynu v SSSR
    Metodika odhadu prognózních zásob rudního revíru na příkladu oblasti Horního Měsra u Rýmařova
    Možnosti podrobnějšího třídění prognózních zdrojů černého uhlí ČSSR
    Návrh rozšířených definic kategorií prognózních zásob přírodních uhlovodíků v ČSSR
    Nové hodnocení a evidence prognózních zdrojů nerostných surovin
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin ČR
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin ČR
    Rozšíření prognózních zdrojů Au-rud na ložisku Zlatý Chlum (14-22 Jeseník)
    Výsledky ložiskového úkolu ÚÚG v L. 1981 - 85 a perspektivy prognózních výzkumů v jesenické oblasti
    Výsledky prognózních výzkumů na novém ložiskovém výskytu polymetalických rud u Oskavy v Jeseníkách
    Vysvětlivky a komentář k přehledné mapě dolů - dobývacích prostorů, ložisek mimo dobývací prostory a prognózních území v české části hornoslezské pánve se zákresem produkce uhlí, hlušiny a vyčerpané vody
    Význam prognózních zdrojů kamene na drcení ve středočeském kraji
    Zhodnocení vybraných prognózních zdrojů bentonitů a tufitických jílů vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, jejich využití a návrh ochrany