Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Prognózního
Monografie
    Stanovisko ČGS k upřesnění podkladů k návrhu zadání územního plánu města Kryry, se zřetelem na objasnění rozporu v klasifikaci - kategorii evidovaného prognózního zdroje vyhrazených nerostů keramických nežáruvzdorných jílů Černčice-Mukoděly (č. Q 9318200)
    Zhodnocení prognózního zdroje Velenický vrch pro Liberecký úřad
Článek
    Metodika prognózního ocenění ČSSR na uran
    Některé praktické výsledky prognózního ocenění ČSSR na uran a nové směry průzkumu na období po roce 1985