Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Programového
Článek
    Analýza významnosti geochemických dat pro rozlišování horninových typů pomoci programového systému PREDITAS
    Formy využití prostorového matematického modelování horninového prostředí a návazného programového systému
    Praktické použití programového systému MMHP pro těžbu v uhelném lomu
    Současný stav některých mineralogických lokalit u Sobotína : Výsledky programového projektu Ministerstva kultury ČR v letech 1997-1998