Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Proměnách
Monografie
    Bořetice v proměnách času
    Energie a globální oteplování. (Země v proměnách při opatřování energie), Vysoké učení technické v Brně, Nakladatelství VUTIUM, Brno 2006
    Geologický vývoj rtyňsko-svatoňovické kotliny In: Rtyně v proměnách staletí 1358-2008
Článek
    Co vypovídají uloženiny sokolovské pánve o proměnách klimatu?
    Krajina a její diverzita v proměnách času
    Lom Vycpálek v proměnách času
    Naše nivy v proměnách času. I. Vznik a vývoj dnešních niv
    Naše nivy v proměnách času. I., Vznik a vývoj dnešních niv
    Naše nivy v proměnách času. II. Osud niv v dnešní době
    Naše nivy v proměnách času. II., Osud niv v dnešní době
    O proměnách geologie
    Rekultivace Severočeského hnědouhelného revíru v proměnách času
    Větrná energie, člověk a krajina v proměnách času