Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Proměnných
Článek
    Nové algoritmy identifikace objektů na bázi gnostické analýzy prostorových proměnných
    Řešení neustáleného proudění vody v nasycené půdní zóně pomocí separace časových a prostorových proměnných
    Strukturální analýza prostorových proměnných veličin jako základ modelování geologických těles. I. část, Definice strukturální analýzy a její teoretické modely
    Strukturální analýza prostorových proměnných veličin jako základ modelování geologických těles. II. část, Interpretační problémy strukturální analýzy