Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Proměny
Monografie
    Geografie a proměny poznání geografické reality
    Proměny krajiny a udržitelný rozvoj
Článek
    Klima a proměny civilizací. Jsme dědici dvou tradic: nomádské a zemědělské
    Kosovo - proměny národnostní struktury v historické retrospektivě.
    Pozoruhodné proměny lipnické žuly
    Proměny a perspektivy panelových sídlišť ve městech České republiky v letech 1989 ů 1999
    Proměny geografického prostředí Blanenska ve 2. polovině 19. století
    Proměny geografického prostředí Blanenska ve 2. polovině 19. století
    Proměny krajiny rurálního prostoru v zázemí průmyslového centra během 2. poloviny 19. století
    Proměny krajiny Severočeské hnědouhelné pánve
    Proměny krajiny v 19. století: témata, přístupy, metody
    Proměny krajiny zázemí průmyslového centra během 2. poloviny 19. století
    Proměny Ostravské krajiny v dlouhodobých výzkumech Geografického ústavu ČSAV a Ústavu geoniky AV ČR, pobočka Brno
    Proměny Podkrušnohoří. Historie hnědouhelné pánve. Těžba uhlí pohltila více než 100 vesnic
    Rekonstrukce proměny krajiny, sídel a sídelní struktury na příkladu Blanenska
    Rekultivační proměny krajiny Severočeské hnědouhelné pánve
    Rekultivační proměny Severočeské hnědouhelné pánve. Část 1
    Rekultivační proměny Severočeské hnědouhelné pánve. Část 2