Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pronikání
Článek
    Hodnocení základových půd z hlediska rizika pronikání radonu do budov
    Riziko pronikání radonu z podloží do budov: inženýrskogeologické aspekty tohoto hodnocení
    Využití metody pronikání při zpracování mělké refrakční seizmiky pro účely inženýrské geologie