Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Prospekce
Monografie
    Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, pyrit
    Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, BARYT
    Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, CINABARIT
    Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, SFALERIT
    Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, zlato
    Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, BARYT
    Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, EPIDOT
    Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, GALENIT
    Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, pyrit
    Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, SFALERIT
    Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, TURMALÍN
    Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, zlato
    Geochemická mapa listu Juntas, Kostarika - šlichová prospekce, CERUSIT
    Geochemická mapa listu Juntas, Kostarika - šlichová prospekce, CINABARIT
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, PYRIT
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, ZIRKON
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, ZLATO
Článek
    5. postgraduální kurs geochemické prospekce Geochim ČSSR UNESCO 1983
    Biogeochemická prospekce Au zrudnění v oblasti Psích Hor
    Detailní prospekce geochemických a šlichových anomálií v Mosambiku
    Geochemická prospekce Au zrudnění metodou řečištních sedimentů
    Geochemická prospekce v ofiolitech oblasti Bassit (sz.Sýrie)
    Geochemická prospekce v Syrské arabské republice
    Geochemická prospekce ve vybraných oblastech Syrské arabské republiky
    Klasifikace surovin a prospekce před 500 lety
    Metody a výsledky uranové prospekce v období čtyřiceti let trvání uranového průzkumu
    Metody geochemické prospekce ložisek drahých kovů
    Možnosti rudní prospekce ve šternbersko-hornobenešovském pruhu s využitím poznatků vzniku sulfidických ložisek na recentních spredingových centrech
    Mykogeochemická prospekce
    Některé aspekty šlichové a ložiskové prospekce v Jeseníkách
    O historii šlichového střediska v Jihlavě a propagátorech šlichové prospekce v bývalém Československu
    Poznatky z prospekce rud ve středním Švédsku
    Pracovní seminář šlichové prospekce
    Projevy fluorit-barytové a polymetalické mineralizace ve výsledcích regionální šlichové prospekce v České republice
    Prospekce nerudných surovin v libyjském Fezzánu
    Předběžné výsledky šlichové prospekce na granátovou surovinu v oblasti Lhenicka (jižní Čechy)
    Přínos metodického geofyzikálního výzkumu pro rozvoj prospekce ložisek uhlovodíků
    Půdní metalometrická prospekce v území mezi Zlatými Horamy a Suchou Rudnou
    Regionální geochemická prospekce v Syrské arabské republice
    Regionální šlichová prospekce České republiky
    Regionální šlichová prospekce České republiky
    Regionální šlichová prospekce České republiky
    Rekognoskace a šlichová prospekce terénních pozůstatků po možné těžbě nerostných surovin na Hostýně (Hostýnské vrchy)
    Šlichová prospekce
    Šlichová prospekce na území flyšového pásma Západních Karpat
    Šlichová prospekce v oblasti severočeských vulkanitů
    Šlichová prospekce v okolí Luhačovic (25-34, Luhačovice)
    Výsledky detailní šlichové prospekce v severním segmentu antiklinoria Třemešná-Vysoká
    Výsledky geochemické prospekce v pohoří Antilibanon a Jebel Arab
    Využití metod geochemické prospekce k oceňování devastace lesního porostu
    Využití metody šlichové prospekce v ekologii
    Využití šlichové prospekce v geologicko-ložiskovém výzkumu v okolí Skutče (13-44 Hlinsko, 13-33 Polička)
    Vzpomínka na první dva organizátory a propagátory šlichové prospekce na Slovensku a v českých zemích - Ing. Jána Slávika a RNDr. Ivana Tenčíka
    Zasedání Komitétu pro koordinaci prospekce minerálních zdrojů v asijských mimobřežních oblastech (CCOP)
    Zpracování výsledků geochemické prospekce ve vybraných oblastech Sýrie