Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Prostém
Monografie
    Laboratorní zkoušky pevnosti v prostém tlaku vzorků pískovců
Článek
    Monitorování akustické emise při laboratorních zkouškách horninových zkušebních těles v prostém tlaku
    Nový způsob testování hornin na pevnost v prostém tahu
    Nový způsob testování hornin na pevnost v prostém tahu
    Sledování vztahu mezi pevností pískovců v prostém tlaku a stupněm jejich diageneze v ostravsko-karvinském revíru