Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Prostředé
Článek
    Problémy uvolňování ložisek štěrkopísků a kamene z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany životního prostředé