Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Prostorových
Monografie
    Větrná energie v České republice: hodnocení prostorových vztahů, environmentálních aspektů a socioekonomických souvislostí
Článek
    Další rozvoj prostorových a časových modelů ložisek nerostných surovin
    Juno SC Trimble - nová kvalita sběru prostorových dat
    Nové algoritmy identifikace objektů na bázi gnostické analýzy prostorových proměnných
    Oracle 10g nabízí nové možnosti ukládání a správy prostorových dat
    Řešení neustáleného proudění vody v nasycené půdní zóně pomocí separace časových a prostorových proměnných
    Řešení rozsáhlých prostorových úloh elastoplasticity
    Srovnávání deformací prognózovaných pomocí prostorových modelů s terénním měřením
    Strukturální analýza prostorových proměnných veličin jako základ modelování geologických těles. I. část, Definice strukturální analýzy a její teoretické modely
    Strukturální analýza prostorových proměnných veličin jako základ modelování geologických těles. II. část, Interpretační problémy strukturální analýzy
    Transformace prostorových kartézských souřadnic promítaním po normále
    Zkušenosti s dalším rozvojem prostorových a časových modelů