Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Prostredie
Monografie
    Bioklimatológie a životné prostredie. Zborník prednášok
    Geológia a životné prostredie
    Zborník prednášok : geológia a životné prostredie : Donovaly 1.-3.10.1991
    Zborník prednášok Baníctvo, geológia a životné prostredie v Európskej únii
    Zborník príspevkov z 5. konferencie inžinierskych geológov Geológia a životné prostredie
    Zborník referátov z 2. konferencie Geológia a životné prostredie
    Zborník vedeckých prác Geológia a životné prostredie
Článek
    Geológia a životné prostredie
    Inžinierskogeologické pomery a životné prostredie v oblasti Michaloviec
    Jadrová energetika a životné prostredie
    Nekonvečné zdroje energie a životné prostredie
    Sedimentačné prostredie hrubých detritov vrchného bádenu v severnej časti Košickej kotliny
    Ťažba stavebných materiálov a jej vplyv na životné prostredie
    Vplyv baníckej činnosti koncernu Uhoľné a lignitové bane na životné a pracovné prostredie
    Využitie GC/MS pri identifikácii látok znečisťujúcich životné prostredie
    Životné prostredie a využívanie geotermálnych vôd
    Životní prostredie a rozvoj - Rio Summit '92
Seriál
    Rádioaktivita a životné prostredie
    Životné prostredie