Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Prostredie-Zborník
Monografie
    Geológia a životné prostredie-Zborník vedeckých prác zo 6. slovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou