Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Prováděná
Monografie
    Odborné vyjádření ČGS k posudku o vlivech záměru "Stanovení dobývacího prostoru Letov na ložisku Blšany 2 a hornická činnost prováděná na ložisku Blšany 2", zpracovaného podle § 9, odst. 1, zákona č. 100/2001Sb. v platném znění, o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
    Tenzometrická měření prováděná při realizaci podchycení sloupů u schodiště C v ČNB