Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Proveditelnosti
Monografie
    Studie proveditelnosti a testovací model Informačního portálu rizikových geofaktorů České republiky - Etapová zpráva projektu OG MŽP ČR za rok 2006
    Studie proveditelnosti a testovací model Informačního portálu rizikových geofaktorů České republiky - Závěrečná zpráva projektu financovaného OG MŽP
Článek
    Geologie Evropy bez hranic - skutečný test proveditelnosti INSPIRE
    Informační portál rizikových geofaktorů České republiky - studie proveditelnosti (abstrakt, prezentace)