Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Prvkov
Článek
    Analýza geologických materiálov so zameraním na stopové obsahy lahkých prvkov vzácných zemin
    Asociácie šlichových minerálov a prvkov stream sedimentov vo vzťahu k litologickým komplexom Braniska a Čiernej hory
    Distribúcia stopových prvkov v kassiterite vzácneprvkových albitizovaných granitov z Dlhej doliny (centrálna časť Spišsko-Gemerského Rudohoria)
    Distribúcia stopových prvkov v popoloch metaantracitu zo Zemplínskych vrchov
    Distribúcia stopových prvkov v uhličitanových konkréciach z permu v Spišsko-gemerském Rudohorí
    Kompozičné techniky v metóde konečných prvkov
    Konštrukcia ružicových diagramov plošných prvkov na osobnom počítači
    Muskovitický pegmatit s obsahom minerálov vzácných prvkov pri Moravanoch nad Váhom (Považský Inovec)
    Obsah zlata a niektorých sprievodných prvkov v rudných mineráloch ložiska Rudňany
    Prospekčný význam stopových prvkov v podzemných vodách v území scheelitovo-zlatonosného zrudnenia kryštalinika Nízkych Tatier v oblasti Kyslej pri Jasení
    Spektrochemické stanovenie vedĺajších a stopových prvkov v ílových mineraloch
    Stanovenie stopových obsahov prvkov v magnetitoch metódami atómovej spektrometrie
    Štúdium migračných schopností niektorých prvkov na báze organických komplexov
    Trendová analýza dominantných drobnotektonických prvkov novoveského rudného poľa
    Výskyt stopových vzácných prvkov a drahých kovov v ťažených sírnikovych rudách na Slovensku
    Využitie metód atómovej spektroskopie na stanovovanie vedĺajších a stopových prvkov v pode
    Využitie regionálnych prvkov pri formování ekologického myslenia žiakov vo výuke geológie na ZŠ
    Využitie stopových prvkov ako kritéria pre rozlišenie základných genetických typov magnezitu