Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Psamitické
Článek
    Odraz změn provenience v psefitické a psamitické frakci sedimentů myslejovického souvství
    Vývoj psamitické sedimentace devonských sérií Hrubého Jeseníku
    Vývoj psamitické sedimentace devonských sérií Hrubého Jeseníku
    Změny mikrochemismu psamitické frakce sedimentů říčky Kamenice v profilu od Tanvaldu po ústí do Jizery u Spálova, severní Čechy (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-41 Semily)