Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pseudokrasem
Článek
    Speleoarcheologie mezi krasem a pseudokrasem. K otázkám výzkumu a ochrany paleolitických a mezolitických nálezových situací
    Šetřme pseudokrasem