Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pseudokrasu
Článek
    Alunit a arkanit z pískovcového pseudokrasu na Kokořínsku
    Alunit a arkanit z pískovcového pseudokrasu na Kokořínsku
    Formy povrchového i podzemního pískovcového pseudokrasu
    Fyzikálně chemické procesy vzniku pískovcového pseudokrasu
    Kořenové tvary - biogenní výplň jeskyní a skalních převisů pískovcového pseudokrasu
    Kumerské pohoří: výzkum pískovcových převisů a pseudokrasu
    Poznámky k pískovcovému pseudokrasu Máchova kraje
    Sezóna v Pekle. Zpráva o výzkumech v pískovcovém pseudokrasu v roce 1997
    Výzkum a ochrana pseudokrasu Polické vrchoviny - české části "hejšovinské facie"
    Výzkumy v pískovcovém pseudokrasu Českého Švýcarska
    Vznik a vývoj krasu a pseudokrasu
    XI Międzynarodowe Sympozjum nt. Pseudokrasu - Saupsdorf, Saska Szwajcaria, Niemcy, 12-16.05.2010