Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Puklin
Článek
    Epigenetická mineralizace zlomů a puklin v karbonských horninách na dole Staříč
    Fluorapatit ze septáriových puklin pelokarbonátů svrchních sušských vrstev karvinského souvrství (česká část hornoslezské pánve)
    Fyzikálno-mechanické vlastnosti výplní puklín
    Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna " u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
    Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna" u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
    Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna" u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
    Mineralogie, izotopie a termometrie výplní puklin a hydrotermálních žil v bedřichovském tunelu (úsek A a B)
    Mineralogie výplní puklin melechovského masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Nová technologie odběru vzorků vod z jednotlivých puklin v maloprůměrových vrtech
    Provenience a geneze sedimentů puklin a jeskyní Stránské skály : 24-32 Brno
    Provenience a geneze sedimentů puklin a jeskyní Stránské skály (Provenance and genesis of cave and crevice sediments at Stránská skála Hill, Brno
    Topografické projevy zlomů a puklin v reliéfu Českého masívu
    Vanadový wavelit a variscit z puklin grafitických kvarcitů na západní Moravě
    Vanadový wavellit a variscit z puklin grafitických kvarcitů
    Vanadový wavellit z puklin grafitických kvarcitů na západní Moravě
    Výpočet pevnosti horninového masívu metodou analýzy systémů puklin
    Vztah hydraulické vodivosti a četnosti puklin v granitovém masivu
    Zpevněné povrchy puklin v kvádrovém pískovci a jejich role při vzniku skalních měst