Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Puklinách
Článek
    Sebeorganizovaný systém podzemních kanálů vzniklých prouděním vody v puklinách křemenného pískovce v lomu Střeleč
    Sillimanit v paragenezi s biotitem na puklinách prachatického granulitu
    Žíly karbonátů v puklinách granitoidů bedřichovského vodárenského tunelu v Jizerských horách