Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Puklinových
Monografie
    Možnosti mělké seismiky při určování orientace puklinových systémů
    Optimalizácia využitia puklinových a puklinovo-krasových vôd
Článek
    Analýza puklinových systémů v české části povodí Svarožné
    Charakter paleofluid v postmagmatických puklinových hydrotermálních mineralizacích v granitických horninách Českého masívu
    Charakteristiky puklinových struktur v neotřesové a otřesové oblasti Kladenského revíru
    Chemické složení puklinových sfaleritů zlatohorských ložisek
    Hyalofan v asociaci puklinových materiálů z ložiska Zlaté Hory-hornické skály
    Ochrana puklinových a puklinovo-krasových vôd v ČSSR