Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Puklinovo-krasových
Monografie
    Optimalizácia využitia puklinových a puklinovo-krasových vôd
Článek
    Niekoľko poznatkov zo zachytávania a využívania puklinovo-krasových vôd
    Ochrana puklinových a puklinovo-krasových vôd v ČSSR
    Podmienky a možnosti optimalizácie využitia puklinovo-krasových vôd v Západných Karpatoch
    Režim prameňov puklinovo-krasových vôd SV svahov Nízkych Tatier