Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pyrolýza
Článek
    Pyrolýza a kopyrolýza organických odpadů. Část 2. Produkty vysokoteplotní kopyrolýzy
    Pyrolýza a kopyrolýza organických odpadů.Část 1.-Kopyrolýza tuhých organických odpadů s černým uhlím
    Pyrolýza uhlí ostravsko-karvinského revíru
    Pyrolýza uhlíkatých přísad formovacích směsí na laboratorním modelu