Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pyrolýzy
Monografie
    Dynamický model pyrolýzy uhlí s organickými odpady
Článek
    Použití metod termické analýzy pro charakteristiku pyrolýzy hnědého uhlí
    Použití řízené pyrolýzy typu Rock-Eval pro stanovení stupně prouhelnění a technologického typu uhlí
    Proces pyrolýzy uhlíkatých přísad v bentonitových směsích