Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pyropu
Článek
    Doprovodné minerály pyropu v náplavech jižního okolí Kolína
    Historie, současnost a perspektiva ložisek pyropu v severozápadních Čechách
    K některým výskytům akumulací pyropu
    Minerály Pt-kovů na ložisku pyropu u obce Vestřev v Podkrkonoší
    Minerály Pt-kovů na ložisku pyropu u obce Vestřev v Podkrkonoší
    Perspektivní lokality pyropu v severozápadních Čechách
    Primární zdroje pyropů v Železných horách a jejich podhůří