Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ráj
Monografie
    50 let CHKO Český ráj. Sborník referátů z mezinárodní konference
    Abstrakty k příspěvkům o geologických a archeologických výzkumech v oblasti Geoparku Český ráj
    Digitální zpracování geologických a speciálních map 1 : 25 000 v oblasti geoparku Český ráj
    Dokončení geologických a speciálních map a sestavení textových vysvětlivek pro Evropský geopark UNESCO Český ráj s využitím výsledků projektu VaV MŽP SP/2e6/97/08
    Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví
    Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví. Závěrečná zpráva
    Geopark Český ráj
    Guide to the Post-conference excursion Sandstone Landscapes: Diversity, Ecology and Conservation. 1. Kokořínsko PLA (CHKO Kokořínsko). 2. Bohemian Paradise PLA (CHKO Český ráj). 3. Post-conference excursion: brief description of the route and main stops.. 1. Kokořínsko PLA (CHKO Kokořínsko). 2. Bohemian Paradise PLA (CHKO Český ráj). 3. Post-conference excursion: brief description of the route and main stops.
Článek
    Charakter kenozoické vulkanické aktivity v severovýchodních Čechách - Geopark Český ráj
    Český ráj
    Český ráj a hodnota jeho krajiny - v minulosti a hlavně dnes
    Český ráj
    Český ráj: paleogeografický vývoj říčních toků v kenozoiku
    Český ráj: paleogeografický vývoj říčních toků v kenozoiku. Předběžné výsledky
    Český ráj první geopark UNESCO v nových zemích EU
    Český ráj v rámci evropských geoparků UNESCO
    Český ráj ve světle nových poznatků
    Český ráj ve světle nových poznatků
    Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český ráj
    Geofyzikální výzkum tvaru vulkanických těles v oblasti mezi Jičínem a Turnovem (Český ráj)
    Geologické hodnoty Geoparku Český ráj
    Geopark Český ráj
    Informace obsažené v minerálech vulkanických hornin Geoparku Český ráj
    Jeskyně Sklepy v chráněné krajinné oblasti Český Ráj
    Morfotektonická a strukturní analýza lužické tektonické zóny na území Geoparku Český ráj
    Nové poznatky o kvartérních organických sedimentech na území Geoparku Český ráj
    Problematika svahových pohybů na vybraných lokalitách v CHKO Český Ráj
    Projekt "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"
    Předběžné výsledky vrtu V 800 Střeleč (Geopark Český ráj, Čechy)
    Předběžné výsledky vrtu V800 Střeleč (Geopark Český ráj, Čechy)
    Tectonics and Depositional Systems of a Shallow-Marine, Intra-Continental Strike-Slip Basin: Exposures of the Český Ráj Region, Bohemian Cretaceous Basin
    Tectonics and depositional systems of a shallow-marine, intra-continental strike-slip basin: exposures of the Český Ráj region, Bohemian Cretaceous Basin
    Tectonics and Depositional Systems of a Shallow-Marine, Intra-Continental Strike-Slip Basin: Exposures of the Český Ráj Region, Bohemian Cretaceous Basin
    Vulkanická prostředí v Geoparku Český ráj jako turistická destinace
    Vulkanická prostředí v Geoparku Český ráj jako turistická destinace
    Vulkanologický ráj na Tenerife
    Výsledky terénních archeologických výzkumů zařazených do projektu "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"