Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Rázu
Monografie
    Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě. Metodické doporučení
    Ochrana krajinného rázu
Článek
    Hodnocení změn biodiverzity a rázu kulturní krajiny na příkladu části povodí Svratky
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 2. část, Proměnlivost krajinného rázu - typické a rozlišující znaky
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 4. část, Cíle a limity ochrany krajinného rázu
    Nový přístup k sanaci a rekultivaci lomů s uplatněním hledisek krajinného rázu (zahlazení důsledků hornické činnosti po povrchové těžbě vápencových a stavebních surovin - vytváření nové morfologie povrchu)
    Ochrana krajinného rázu při otevírání lomů
    Proudění vody nad Ochozskou jeskyní: stopovací zkouška v nenasycené zóně a šíření hydraulického rázu
    Změny biodiverzity a rázu kulturní krajiny v průběhu 20. století na příkladu města Tišnova