Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Rýchorského
Článek
    Geochemie izotopů Rb a Sr v metavulkanitech rýchorského krystalinika (Západní Sudety): stáří a tektonické prostředí protolitu
    Nový pohled na historická zlatá ložiska rýchorského krystalinika
    Příspěvek k poznání hornin rýchorského krystalinika