Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    RVHP
Článek
    21. zasedání Rady zmocněnců zemí RVHP
    43. zasedání stálé komise RVHP pro geologii
    44. zasedání stálé komise RVHP pro geologii
    45. zasedání stálé komise RVHP pro geologii
    51. zasedání stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti geologie
    52. zasedání stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti geologie
    53. zasedání stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti geologie
    55. zasedání stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti geologie
    Dvacet let výroby standardních geologických materiálů v RVHP
    Hodnocení přesnosti a shodnosti znaků jakosti černých uhlí na vzorkové základně členských zemí RVHP
    Nové nerostné suroviny RVHP
    Organizace mezinárodní výměny vzorků hnědých uhlí pro účely nové klasifikace v rámci RVHP
    Referenční minerály izotopického složení v zemích RVHP
    Řešení problémů nových způsobů využití uhlí ve spolupráci zemí RVHP
    Seminář RVHP k otázkám vědeckotechnického pokroku v geologii
    Současný stav vývoje průmyslové klasifikace hnědých uhlí v zemích RVHP
    Spolupráce členských zemí RVHP při vývoji a zavádění flokulačních činidel v uhelném úpravnictví
    Úkoly naftové geologie v zemích RVHP a v Jugoslávii
    Úkoly ropné geologie v zemích RVHP a v Jugoslávii
    Zasedání stálé komise RVHP pro geologii
    Zasedání výboru RVHP pro spolupráci v oblasti paliv a surovin