Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Radarové
Článek
    Radarové snímání Země
    Využitelnost satelitní radarové interferometrie pro geomorfologický výzkum na příkladu poddolovaného území Karvinska
    Využití radarové interferometrie v poddolovaném území na příkladu Ostravska