Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Radiační
Monografie
    Sborník statí XXIX. Dnů radiační ochrany
Článek
    Monitoring radiační zátěže pracovního prostředí a radiační ochrana při těžbě radioaktivních surovin v ČR
    Radiační metamorfóza antraxolitu
    Rekognoskační studie rozptylu radioaktivních materiálů z těžby uranových rud v okrese Příbram a zhodnocení z hlediska radiační zátěže pro obyvatelstvo