Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Radioaktivního
Článek
    Geochemické problémy bezpečného ukládání radioaktivního odpadu v Českém masívu
    Geologický výzkum bezpečného uložení vysoce radioaktivního odpadu v České republice (melechovský masiv)
    Geologický výzkum bezpečného uložení vysoce radioaktivního odpadu v České republice (melechovský masív)
    Geologický výzkum melechovského masivu pro účel výzkumu konečného ukládání vysoce radioaktivního odpadu
    Hydrogeologické a geochemické nejistoty v ukládání radioaktivního odpadu v Českém masivu
    Interakce štěpných produktů, uvolněných z úložiště radioaktivního odpadu, s granitem
    K problematice ukládání radioaktivního odpadu v Českém masívu
    Konečné řešení úložiště radioaktivního odpadu-Hostim
    Transformace bentonitu v podmínkách úložiště radioaktivního odpadu: geochemický model