Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Radnické
Monografie
    Radnické vrstvy kladenské části kladensko-rakovnické pánve; paleogeografie, sedimentace, uhlonosnost
Článek
    Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch území radnické, chebské a žitavské pánve
    Struktury vyvinuté v pyroklastických napadávkách uložených přes hustou vegetaci - příklad z radnické pánve (svrchní karbon, západní Čechy)
    Zlato v karbonu radnické pánve