Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Radovesice
Článek
    Fauna spodního a svrchního coniaku na lokalitě Radovesice (02-34 Bílina)
    Moderní rekultivační metody Dolů Bílina a jejich aplikace na výsypce Radovesice
    Paleontologické křídové naleziště Radovesice u Bíliny
    Úpravy povrchu výsypky Radovesice vedoucí k začlenění do ekosystému území
    Vrtby v tékách ježovek z lokality Radovesice (turon, česká křídová pánev) (02-34 Bílina)
    Vrtby v tékách ježovek z lokality Radovesice (turon, česká křídová pánev)
    Výzkum vhodnosti skrývkových zemin pro rekultivační účely a jeho aplikace na výsypce Radovesice