Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Rakúsku
Článek
    Prospekčný význam organickej geochémie v Rakúsku a genéza ropy a plynu vo viedenskej panve : (abstrakt přednášky)
    Súčasný stav a vývojové tendencie baníctva v Rakúsku