Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Rakouska
Článek
    Dvojslídné granity plutonu Plechého na Trojmezí České republiky, Německa a Rakouska : exkurze č. 2 "Granitově horská"
    Dvojslídné granity plutonu Plechého na Trojmezí České republiky, Německa a Rakouska
    Geochemický atlas Rakouska
    Granity v oblasti trojmezí České republiky, Rakouska a Bavorska : (32-14 Nová Pec)
    Granity v oblasti trojmezí České republiky, Rakouska a Bavorska
    Srovnání spodního miocénu vrtu Nosislav-3 se spodním miocénem molasy Rakouska
    Stratigrafie a stavba sedimentů spodního miocénu v čelní prohlubni na jižní Moravě a přilehlé části Dolního Rakouska